Dorpsvisie traject

Op 19 november hebben de drie werkgroepen die zijn ontstaan uit het dorpsvisie traject hun visie en plannen gepresenteerd in het OC. Het was heel fijn om te merken dat er veel interesse bestond vanuit de bewoners van Okkenbroek. Zoveel interesse zelfs, dat er nog extra stoelen neergezet moesten worden voor aanvang van de presentaties.

Na afloop van de presentaties konden de toehoorders in gesprek gaan met de werkgroepen. Ook hier werd enthousiast gehoor aan gegeven. Meerdere mensen hebben zich als vrijwilliger aangemeld voor de werkgroep dorpsmarketing en toerisme. Ook voor de werkgroep Wonen, inrichting en natuur bestond veel enthousiasme Er zijn twee groepen ontstaan die zich met (verkeers)veiligheid bezig gaan houden; een groep voor binnen de bebouwde kom en eentje voor het buitengebied.

De plannen van de werkgroep Voorzieningen hebben een grote impact op de betrokkenen en er is besloten om met zorgvuldigheid een werkgroep samen te stellen. De werkgroep zegt toe dat er geen overhaaste stappen worden gezet, zonder ruggespraak bij de betrokkenen.

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.