Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Beste leden van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving,

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus werd de jaarvergadering van PB op 17 maart afgelast. De maatregelen zijn nog steeds van kracht, en het einde is nog niet in zicht.
Daarom heeft het bestuur besloten om de vergadering voor dit jaar te laten vervallen.

Leden van PB kunnen het financieel jaarverslag van 2019 zoals dat op de vergadering gepresenteerd zou worden, opvragen bij de penningmeester (pjm.disselhorst@kpnplanet.nl).

De kascommissie, bestaande uit Jan Stam en Ard Hoornenborg, heeft dit verslag akkoord bevonden.
Als u er vragen of opmerkingen over hebt, kunt u hiervoor bij de penningmeester terecht.
Jan en Ard zijn bereid gevonden om ook volgend jaar de kas te controleren.

Arnold Wichgers Schreur en Paul Disselhorst waren afgetreden als bestuurslid.
Er zijn geen nieuwe kandidaten voorgedragen.
Daarom heeft het bestuur Paul, die herkiesbaar was, herbenoemd.
Het bestuur dankt Arnold voor het werk dat hij voor PB heeft gedaan.
Te zijner tijd zal het bestuur nog afscheid van hem nemen.
Om het bestuur te completeren willen we hierbij graag een oproep doen voor een nieuw bestuurslid.

Voor vragen en opmerkingen kunt u te allen tijde bij de bestuursleden terecht.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving,
Paul Disselhorst, penningmeester.

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.