Nieuws

Bestemmingsplan nieuwbouw Okkenbroek ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan en besluit op de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Chw Boerhofstraat-Dijkmanstraat Okkenbroek

 

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 17 september 2020 tot en met 28 oktober 2020 voor iedereen ter inzage ligt:

-           het ontwerp bestemmingsplan Chw Boerhofstraat-Dijkmanstraat Okkenbroek;

-           het besluit op de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Chw Boerhofstraat-Dijkmanstraat Okkenbroek.

Inhoud

 

Ontwerp bestemmingsplan

​Het plangebied ligt aan de Boerhofstraat-Dijkmanstraat in Okkenbroek en omvat het perceel kadastraal bekend gemeente Diepenveen, F3072. Volgens het geldende bestemmingsplan zijn in het plangebied vijf vrijstaande woningen toegestaan. Op dit moment is er echter geen bebouwing aanwezig. De vraag naar vrijstaande woningen in Okkenbroek blijkt namelijk beperkt te zijn. Daarom is nu een plan ontwikkeld met vier rijwoningen, twee woningen onder één kap en twee vrijstaande woningen. Om dit initiatief ter plaatse toe te staan, is het nodig om het bestemmingsplan te herzien. Het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan Chw Boerhofstraat-Dijkmanstraat Okkenbroek voorziet in de eerste formele stap om te komen tot een nieuwe juridisch-planologische regeling voor dit plangebied.

Het betreft een ontwerp- Crisis en herstelwetbestemmingsplan met toepassing van de pilot-status van artikel 7c en 7g van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit bestemmingsplan is een voorloper van wat in de nieuwe Omgevingswet het omgevingsplan heet.

Besluit op de Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer hebben op 19 mei 2020 besloten dat de ontwikkeling van acht woningen geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan en het besluit op de aanmeldingsnotitie mer-beoordeling kunt u inzien op:

 

Het ontwerp bestemmingsplan en het besluit op de aanmeldingsnotitie mer-beoordeling kunt u ook inzien op:

Ook kunt u het ontwerp bestemmingsplan inzien tijdens de openingstijden bij:

 • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat het gemeentehuis alleen op afspraak of gedurende een deel van de dag geopend is. Kijk voor uw bezoek op de website van de gemeente voor de actuele openingstijden en voorwaarden.

 

Reageren

Het ontwerp bestemmingsplan en het besluit op de aanmeldingsnotitie mer-beoordeling liggen van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020 ter inzage. U kunt tot en met 28 oktober 2020 reageren.

Lees hieronder hoe u op het ontwerp bestemmingsplan kunt reageren. Daarbij kan ook het m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.

Als u een reactie wilt geven op het ontwerp bestemmingsplan dan brengt u een zienswijze in.

 • Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:
  de gemeenteraad
  t.a.v. het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling
  Postbus 5000,
  7400 GC Deventer
  o.v.v. ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Chw Boerhofstraat-Dijkmanstraat Okkenbroek’
 • Dien uw zienswijze digitaal in via
  www.deventer.nl/zienswijze
 • Maak uw zienswijze telefonisch kenbaar bij mevrouw M. Swart van het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling, telefoon 14 0570.

 

Het is niet mogelijk om uw zienswijzen via e-mail in te dienen.

Het is niet mogelijk om te reageren op het besluit op de Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling op andere wijze dan via het indienen van een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan.

 

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “reactienota”. Mogelijk wordt het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Het vervolg

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep aangetekend worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.