Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving (PB) werd in 1936 opgericht (heroprichting in 1946) met als doelstelling: “ het bevorderen van de belangen van de mensen wonende te Okkenbroek en omgeving en het in stand houden van de leefbaarheid van deze gemeenschap”.

 

  • Het bevorderen van de belangen van de mensen wonende te Okkenbroek e.o.

PB zet zich in voor zaken als de verbetering van wegen, waterafvoer, straatverlichting, riolering, verkeer, groenvoorziening, vuilnisophaaldienst en aansluiting van het buitengebied op snel internet. In de contacten met Burgemeester en Wethouders of andere instanties brengt PB deze zaken onder de aandacht.

  • Het in stand houden van de leefbaarheid van deze gemeenschap

Dat kan alleen wanneer in Okkenbroek de nodige voorzieningen als een school, dorpshuis, kerk of winkel aanwezig zijn en blijven. Stimuleren van op doelgroepen toegesneden woningbouw past prima in dit rijtje waar PB zich voor inzet. Voor het behoud van onze kleine kern houdt PB regelmatig ruggespraak met de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen waarbij een groot aantal kleine kernen is aangesloten en waar een flinke “brok kennis” in huis is. Kennis die PB gebruikt om zich optimaal voor de belangen van de inwoners van Okkenbroek en omgeving in te zetten. Nu en in de toekomst.

Misschien bent u minder op Okkenbroek gericht, toch is het ook dan interessant lid te worden van onze vereniging. Heeft u bepaalde verzoeken of verlangens die met het bevorderen van de belangen of het leefbaarhouden van Okkenbroek te maken hebben dan kunt u, als lid van PB, onze bestuursleden aanspreken om de zaak “aan het rollen” te brengen. Kleinere zaken kunt u overigens altijd zelf rechtstreeks melden bij het meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente Deventer. Logo PB

Iedere meerderjarige kan lid worden van PB voor een bedrag van € 9,- per jaar.
In maart wordt een ledenvergadering gehouden; ook daar kunt u, als lid, uw verzoeken indienen.

Wilt u lid worden? Download hier het aanmeldingsformulier. Wij hopen u als lid te mogen begroeten.

20130210 Betaalbaar bouwen

20110111 boekje 75 jaar

Bestuur Plaatselijk Belang

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.