Nieuws

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Beste Okkenbroekers,

Door de Corona maatregelen heeft de jaarvergadering vorig jaar niet door kunnen gaan. Om dezelfde reden heeft ook dit jaar de vergadering nog niet plaats kunnen vinden. Zodra de maatregelen zijn versoepeld en er weer ruimte is, zal er weer een jaarvergadering worden georganiseerd. We zullen dit dan aankondigen op de gebruikelijke kanalen.

De kascommissie heeft inmiddels haar werk gedaan. Het financieel overzicht is akkoord bevonden.

Van de bestuursleden is dit jaar Geeke in 't Hof aftredend - en herkiesbaar.

Heb je ideeën over hoe je zou willen dat Okkenbroek er over een jaar of 5 uitziet? Over 15 jaar? 50 zelfs? Vind je het leuk om hierover mee te praten met een gezellige, positief ingestelde club dorpsgenoten? Meld je dan aan als bestuurslid voor het PB. Dit kan door een berichtje naar een van de bestuursleden (Theo, Paul, Geeke, Rico, Sander), of door een mailtje te sturen naar pbokkenbroek@gmail.com.

Ook als je vragen hebt voor PB, of voor het melden van zaken waarvan je wilt dat PB ermee aan de slag gaat, mail naar pbokkenbroek@gmail.com.

De automatische incasso van de contributie zal medio april plaatsvinden (uiteraard alleen voor leden die een machtiging hebben afgegeven).

Met vriendelijke groet,

Bestuur PB Okkenbroek

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.