Skip to main content

Wonen

Basisschool

Basisschool Wereldwijzer streeft naar de totale ontwikkeling van het kind. Naast het overdragen van kennis en kunde, is een belangrijke rol weggelegd voor ontwikkeling van vaardigheden. Het kind wijzer maken, met zichzelf en in de omgang met anderen.

Door kennis en wijsheid klaar voor de dag van morgen. Dat doen we door het geven van aandacht op individueel niveau. Voor ieder kind begeleiding die past bij zijn of haar ontwikkeling, met een duidelijke rol van de ouders. Immers, u kent uw kind toch het beste? Dat is een compleet verhaal. Dat is basisonderwijs van topkwaliteit.

“Door kennis en wijsheid klaar voor de dag van morgen”

Respectvol en met aandacht voor elkaar

Wereldwijzer in Okkenbroek is een kleine dorpsschool. De focus ligt op vaardigheden en ontwikkeling van competenties. Zo gaan kinderen goed toegerust naar het voortgezet onderwijs. Zo werken alle kinderen aan hetzelfde vak, maar ieder op zijn of haar eigen niveau. Met ondersteuning van de leerkracht en elkaar. Vragen stellen en elkaar helpen: leren om op een respectvolle manier samen te werken en elkaars talenten te ontplooien.

Lees meer informatie op de website van Basisschool de Wereldwijzer, zie contactgegevens hieronder.