Skip to main content

Privacyverklaring

Disclaimer en Privacystatement

Disclaimer

De website Okkenbroek.net is met zorg samengesteld. De redactie kan echter niet garanderen dat informatie juist is of mogelijk verouderd of incompleet. Okkenbroek.net aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. De site is uitsluitend bedoeld als informatiebron. De informatie op Okkenbroek.net wordt ook via sociale media gedeeld, zoals Facebook, Instagram en Twitter.

Okkenbroek.net gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op Okkenbroek.net zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Wij gaan ervan uit dat de inzender van media de auteursrechten heeft. Staat er een tekst of afbeelding op de website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, neem dan contact op met de redactie van Okkenbroek.net.

Privacyverklaring

De redactie van de website Okkenbroek.net vindt privacy belangrijk en houdt zich aan de eisen en voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij verwerken en bewaren naam- en adresgegevens, foto’s, mailadressen en telefoonnummers van individuen, contactpersonen van verenigingen en financieel-administratieve gegevens van organisaties, zoals bankrekeningnummer en KvK-nummer, indien men deze gegevens expliciet aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar mogen niet zonder toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers bewaard worden. Wij kunnen echter de leeftijd van de bezoekers aan onze website niet controleren.

Wij verwerken deze gegevens om contacten met onze relaties te kunnen onderhouden.

Wij delen deze persoonsgegevens indien nodig alleen met onze overkoepelende stichting Dorpshuis Ons Centrum, maar niet met derden.

E-mail

Via email kan contact met ons worden opgenomen. Deze mail gegevens worden 90 dagen bewaard. Uw bericht zal altijd binnen 2 weken beantwoord worden.

Disclaimer e-mail

E-mail van Okkenbroek.net kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk is verzonden, word u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Okkenbroek.net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Beveiliging

De redactie van de website Okkenbroek.net heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookieverklaring

Google Analytics verzamelt gegevens over het bezoek aan de website. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens wordt de informatie en navigatiestructuur van de website verbeterd en kunnen wij de website optimaal laten werken.

Wij vragen vooraf expliciet toestemming voor het plaatsen van deze cookies. U kunt cookies weigeren. Mogelijk zijn bepaalde delen van de website dan niet voor u beschikbaar.

Websites gelinkt aan Okkenbroek.net

De website van Okkenbroek.net kan links bevatten naar andere websites die door anderen worden beheerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Zie disclaimer.

Wijzigingen

De redactie van Okkenbroek.net kan ten alle tijden wijzigingen aanbrengen in de disclaimer en het privacystatement.