Skip to main content

Wonen

Plaatselijk belang

Plaatselijk belang Okkenbroek en Omgeving is een belangenvereniging voor iedereen.


De vereniging werd in 1936 opgericht (heroprichting in 1946) met als doelstelling: “het bevorderen van de belangen van de mensen wonende te Okkenbroek en omgeving en het in stand houden van de leefbaarheid van deze gemeenschap”.
Zo staat het in de statuten. Fraaie woorden zul je denken, maar wat doet die vereniging nu eigenlijk?

  • Het bevorderen van de belangen van de mensen wonende te Okkenbroek en omstreken.

    Daar waar leden van onze vereniging verzoeken hebben ingediend ten aanzien van verbetering van wegen, waterafvoer, verlichting, woningbouw, riolering, verkeer, vuilnis, post e.d., tracht Plaatselijk Belang via een persoonlijk onderhoud of schriftelijk contact met Burgemeester en Wethouders of andere instanties, deze verzoeken door te spelen. Maar vooral zijn er verschillende werkgroepen die zich bezighouden met de belangen van Okkenbroek en de Okkenbroekers zoals de (verkeers)veiligheid in het dorp, de school, woningbouw en promotie van het dorp.

  • Het in stand houden van de leefbaarheid van deze gemeenschap.

    Dat kan alleen wanneer je daarvoor de nodige voorzieningen hebt en probeert te behouden: een school, dorpshuis (vergaderruimtes, café), kerk et cetera.
    Deze voorzieningen kunnen nu nog blijven, maar het stimuleren van woningbouw in de toekomst zal voor Okkenbroek noodzakelijk blijven. Ook daarvoor is Plaatselijk Belang er, zowel voor het verdedigen van het behoud van voorzieningen als voor het stimuleren van woningbouw.

    Voor het behoud van onze kleine kern houdt Plaatselijk Belang desgewenst ruggenspraak met de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK) waarbij een groot aantal kleine kernen zijn aangesloten en waar een flinke “brok kennis” in huis is.

Ook wanneer je minder op Okkenbroek gericht bent heeft het meerwaarde om lid te worden van onze vereniging. Mocht je namelijk ergens tegenaan lopen, of wensen hebben die met bovenstaande te maken hebben, dan kunt u één van onze bestuursleden aanspreken om de zaak “aan het rollen” te brengen.
Iedere meerderjarige kan lid worden van Plaatselijk Belang voor een bedrag van € 12,50 per jaar.
In maart wordt een ledenvergadering gehouden; ook daar kunt u uw verzoeken indienen.

"Word ook lid van Plaatselijk Belang Okkenbroek"

https://form.jotform.com/220111638192043

Bestuursleden 


Voorzitter:  Rico Andriesse
Plasmansweg 2a
7435 PE Okkenbroek


Penningmeester: Theo Hoge
IJssel de Schepperstraat 11
7435 PR  Okkenbroek


Secretaris: Geeke in ’t Hof
Oerdijk 198B
7435 PK  Okkenbroek


Merlijn Vos
IJssel de Schepperstraat 18
7435 PP Okkenbroek


Marieke Veldhausz
IJssel de Schepperstraat 28
7435 PP Okkenbroek


 

Contact Plaatselijk belang Okkenbroek

Stuur een email

Laatste Nieuws

 

Meer Nieuws


logo okkenbroek van oudsher
Klik hier (nieuwe website).