Skip to main content

Wonen

Plaatselijk belang

Plaatselijk belang Okkenbroek en Omgeving is een belangenvereniging voor iedereen.

De vereniging werd in 1936 opgericht (heroprichting in 1946) met als doelstelling: “het bevorderen van de belangen van de mensen wonende te Okkenbroek en omgeving en het in stand houden van de leefbaarheid van deze gemeenschap”.
Zo staat het in de statuten. Fraaie woorden zul je denken, maar wat doet die vereniging nu eigenlijk?

 • Het bevorderen van de belangen van de mensen wonende te Okkenbroek en omstreken.

  Daar waar leden van onze vereniging verzoeken hebben ingediend ten aanzien van verbetering van wegen, waterafvoer, verlichting, woningbouw, riolering, verkeer, vuilnis, post e.d., tracht Plaatselijk Belang via een persoonlijk onderhoud of schriftelijk contact met Burgemeester en Wethouders of andere instanties, deze verzoeken door te spelen.

 • Het in stand houden van de leefbaarheid van deze gemeenschap.

  Dat kan alleen wanneer je daarvoor de nodige voorzieningen hebt en probeert te behouden: een school, dorpshuis (vergaderruimtes, café), kerk et cetera.
  Deze voorzieningen kunnen nu nog blijven, maar het stimuleren van woningbouw in de toekomst zal voor Okkenbroek noodzakelijk blijven. Ook daarvoor is Plaatselijk Belang er, zowel voor het ver-dedigen van het behoud van voorzieningen als voor het stimuleren van woningbouw.
  Voor het behoud van onze kleine kern houdt Plaatselijk Belang desgewenst ruggenspraak met de Overijsselse Vereniging van Klei-ne Kernen (OVKK) waarbij een groot aantal kleine kernen zijn aan-gesloten en waar een flinke “brok kennis” in huis is.

Ook wanneer je minder op Okkenbroek gericht bent heeft het meer-waarde om lid te worden van onze vereniging. Mocht je namelijk er-gens tegenaan lopen, of wensen hebben die met bovenstaande te ma-ken hebben, dan kunt u één van onze bestuursleden aanspreken om de zaak “aan het rollen” te brengen.
Iedere meerderjarige kan lid worden van Plaatselijk Belang voor een bedrag van € 9,-- per jaar (bij automatische incasso, anders € 1,-- extra administratiekosten).
In maart wordt een ledenvergadering gehouden; ook daar kunt u uw verzoeken indienen.

"Word ook lid van Plaatselijk Belang Okkenbroek"

https://form.jotform.com/220111638192043

Bestuursleden:

 • Theo Hoge
  voorzitter, secretaris

  IJssel de Schepperstraat 11
  7435 PR  Okkenbroek

 • Paul Disselhorst
  penningmeester

  Oerdijk 194
  7435 PK  Okkenbroek

 • Geeke in ’t Hof

  Oerdijk 198B
  7435 PR  Okkenbroek

 • Sander Soeteman

  Muldersweg 1
  7435 PN  Okkenbroek

 • Rico Andriesse

  Plasmansweg 2a
  7435 PE Okkenbroek

 • Merlijn Vos

  IJssel de Schepperstraat 18
  7435 PP Okkenbroek