Nieuws

Nieuwe subsidie voor boomaanplant

Graag brengen we hierbij een initiatief onder Uw aandacht van de provincie Overijssel. Het gaat om kleinschalige boomaanplant die wordt gesubsidieerd vanuit het project Iedereen een Boom. Groen 

50% van de kosten van het plantgoed, boompalen en boombanden kan worden gesubsidieerd, tot een maximum van € 1500,-. Met de subsidie willen we maatschappelijke initiatieven mogelijk maken om bomen te planten op hun grond of op grond waar zij toestemming hebben van de grondeigenaar. 

Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een stukje eigen grond of initiatief voor boomaanplant. Ook particuliere erven die inzetten op biodiversiteit en aanplant van bomen komen in aanmerking. We hopen hiermee maatschappelijke initiatieven te stimuleren om de komende tijd bomen te planten met een verhaal; bijvoorbeeld bomen met een bijzondere betekenis voor de buurt. Hierdoor ontstaat ook verbondenheid, die in deze corona-tijd extra belangrijk is!

Subsidie voor dit plantseizoen al beschikbaar

Het is mogelijk om in dit plantseizoen gebruik te maken van de regeling. Bomen die tussen december 2020 en maart 2021 zijn aangeschaft, kunnen ná aanschaf ingediend worden voor de subsidieregeling.

Het gaat om nieuwe bomen: de geplante bomen mogen geen compensatie voor herplant van gekapte of nog te kappen bomen zijn. Op de website van Iedereen een Boom staat een lijst met soorten bomen en bosplantsoen waar je subsidie voor kunt krijgen. Voor de aanplant kun je advies inwinnen bij een hovenier of kweker, of contact opnemen met ons, Iedereen een Boom.

Samenwerking met gemeenten en terreinbeherende organisaties

Heb je een idee maar geen grond? We stimuleren initiatieven om bomen te planten op gronden van Overijsselse gemeenten en de terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel. Als initiatief vraag je toestemming aan de grondeigenaar, doe je de aanvraag, ontvang je de subsidie en plant je de bomen op de beschikbare grond van een van deze partijen.

Dus heb je een inspirerend verhaal als sportclub, ondernemer of buurt om bomen te planten? Zet dan die bomen in de grond en vraag de subsidie aan! Meer informatie over de subsidieregeling en voorwaarden vind je op de website van: Iedereen een Boom.

  https://www.iedereeneenboom.nl/

Geplaatst door Theo Hoge

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.