Nieuws

Nieuwjaarswens Vrienden van de Kerk in Okkenbroek

Het bestuur van de Vrienden van de Kerk van Okkenbroek wenst u een goed uiteinde en een bijzonder goed begin van 2021!

2020 in vogelvlucht

In 2020 zijn we allemaal geconfronteerd met de gevolgen van het Covid-19 virus. Sommigen heel direct en anderen hebben vooral de maatregelen rondom Covid-19 ervaren.
Zo ook het bestuur van de Vrienden: Nicol is herstellende van het virus. En door dit virus was het lastig om activiteiten te organiseren of eraan mee te doen.
Een heel mooi moment was het terugplaatsen van de torenhaan op de kerk. Deze is weer tiptop in orde en stralend verguld dankzij een bijdrage van de Vrienden.
Gelukkig werd er dit jaar wel oud papier ingezameld in de container bij Ons Centrum.
Dankzij Covid-19 hebben de Vrienden een fraai mondkapje laten maken, hiervan lopen er inmiddels ruim 50 rond in en rond Okkenbroek.
En de laatste zaterdag van november at heel Okkenbroek e.o. Geekes snert.
Verder ontvingen we uw donaties en giften. Waarvoor onze hartelijke dank.

Uitgevoerd en gepland onderhoud

De kerkelijke gemeente (de eigenaar van kerk en pastorie) heeft in 2020 de torenhaan laten stralen en vergulden. Verder is er een steunbalk in de toren vervangen en de aftimmering in de entree van de kerk is vernieuwd inclusief het schilderwerk.
Het informatiebord voor de kerk is nauwelijks nog leesbaar. Op initiatief van verschillende dorpsbewoners wordt nu gewerkt aan een nieuw bord. De Vrienden van de kerk zullen dit bord medefinancieren.

Vooruitblik

Tot en met 2020 werd de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek in het bestuur van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek vertegenwoordigd door Margreet Vierhouten. Haar termijn in de kerkenraad zit er aan het eind van 2020 op.
In de statuten van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek is opgenomen dat de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek het recht heeft een bestuurslid namens haar in het bestuur van de Vrienden van de kerk in Okkenbroek aan te wijzen.
Dat heeft tot gevolg dat Henk Hogeweg zal toetreden tot het bestuur van de Vrienden. Hij is ouderling-kerkrentmeester in de Protestantse Gemeente en zal vanuit die functie namens de kerkenraad in ons bestuur gaan zitten.
Stopt Margreet Vierhouten er dan mee? Nee, zij zal vanaf 2021 op persoonlijke titel in het bestuur van de Vrienden zitten waar ze de rol van penningmeester blijft vervullen.

Bedankt!

Het bestuur bedankt u allen voor uw vrijgevigheid, want zonder u was het niet gelukt om zo’n fraai bedrag over te maken voor het onderhoud van kerk en pastorie!

Het bestuur van de Vrienden van de Kerk in Okkenbroek
Margreet Vierhouten - penningmeester
Nicol Jeurlink - bestuurslid
Geeke in ’t Hof - secretaris

vriendenkerkokkenbroek@gmail.com

torenhaan

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.