Nieuws

Stikstof, hoe zit dat nu in Salland?

Over stikstof wordt veel gesproken en geschreven. Dat de maximumsnelheid op snelwegen door het stikstofvraagstuk terug is gebracht tot 100 km per uur weten de meeste mensen wel. Maar wat betekenen de maatregelen nog meer voor u en voor Salland? Op maandagavond 5 juli 2021 van 20.00 tot ongeveer 21.15 uur organiseren we hierover een online Salland Café.

In Nederland ligt een stevige taak om de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden terug te dringen en de kwetsbare natuur te herstellen. Tegelijkertijd willen we de leefbaarheid en sociaal economische ontwikkeling behouden en versterken. Het stikstofprobleem is ingewikkeld en raakt uiteindelijk iedereen. Bent u benieuwd waarom er aandacht voor stikstof is en wilt u meer inzicht krijgen in wat dit voor Salland of voor u gaat betekenen? Tijdens dit Salland Café informeren we u over wat het stikstofvraagstuk nu eigenlijk is, welke doelen gehaald moeten worden, welke stappen daarvoor worden gezet en wie daar in Salland bij betrokken zijn.

Programma

19:45       Online inloop

20:00       Start Sallandcafé

  • Welkomstwoord door Wout Wagenmans wethouder gemeente Raalte
  • Stikstof wat speelt er eigenlijk in Nederland?
  • Stikstof en de Gebiedsgerichte aanpak, door Wietse Douwes van provincie Overijssel
  • Stikstofsituatie in Salland en wat staat ons te doen?, door Michiel Sybesma onafhankelijk adviseur landbouw
  • Welke stappen worden nu gezet?, door Gerritjan Meppelink van provincie Overijssel

21:00       Vragen

21:15       Afsluiting

Wat is het Salland Café?

Het Salland Café is een netwerkbijeenkomst van De Kracht van Salland die samenwerking en kennisdeling in Salland stimuleert. Ongeveer vier keer per jaar komen bewoners, ondernemers, organisaties en overheden bijeen. Met korte presentaties over actuele thema’s en elke keer op een andere locatie in Salland, dit keer dus online.

Aanmelden

Aanmelden kan via het agendabericht op onze website, uiterlijk 1 juli a.s. U ontvangt dan uiterlijk 5 juli per e-mail de link voor de bijeenkomst. Vanaf 19.35 uur kunt u inloggen. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.15 uur.

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.