Nieuws

Update nieuwbouw 't Hoge Veld

Namens het Plaatselijk belang is de werkgroep Nieuwbouw in contact met de gemeente over de nieuwbouw aan 't Hoge Veld. We hebben vorige maand een mailing verstuurd met daarin het verzoek voor geïnteresseerden om zich bij ons te melden. Hier hebben we veel respons op ontvangen. Met deze update willen we jullie informeren welke vervolgstappen er nu voor ons liggen.

De gemeente heeft Jip ten Barge naar voren geschoven als projectleider voor de nieuwbouw aan 't Hoge Veld. Jip dient als contactpersoon voor onze werkgroep en zal de planontwikkeling aan 't Hoge Veld begeleiden. Het budget voor Jip moet nog goedgekeurd worden in de gemeenteraad. Dit wordt besproken in de raad op 8 december en het besluit hierover valt waarschijnlijk op 22 december. Pas na een positief besluit kan Jip samen met zijn collega’s van de gemeente Deventer aan de slag voor 't Hoge Veld. Wij hopen dat dit positieve besluit er gaat komen, omdat de nieuwbouw aan 't Hoge Veld in lijn ligt met de routekaart voor nieuwbouw in Okkenbroek en de benodigde bestemming er al ligt.

Wanneer dit positieve besluit er eenmaal ligt, zal de gemeente eerst een plan van aanpak maken. Vervolgens neemt de gemeente het initiatief om geïnteresseerden uit te nodigen voor een nieuwe informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst zal uitgelegd worden wat het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) proces inhoudt, welke stappen er doorlopen moeten worden om te komen tot een plan en uitgifte van de gronden, wie waar verantwoordelijk voor is, wanneer er beslis- en bezwaarmomenten zijn, etc. Na deze bijeenkomst is de gemeente aanspreekpunt en zal onze werkgroep een faciliterende rol innemen.

Omdat de belangstelling voor 't Hoge Veld groot is en er al lang niet is gebouwd in ons dorp, blijft de werkgroep met de gemeente in gesprek om parallel aan de ontwikkeling van ‘t Hoge Veld te kijken naar mogelijkheden voor een volgende nieuwbouwlocatie. Mocht er na de oplevering van 't Hoge Veld en de doorstroming die dit hopelijk op gang heeft gebracht nog voldoende behoefte zijn aan een volgend nieuwbouwproject, dan is de voorbereiding hiervoor alvast in gang gezet. Dit met als doel om de komende jaren te kunnen blijven bouwen naar behoefte van de Okkenbroekers en onze jeugd en eventuele oud-inwoners in staat te stellen terug te keren in Okkenbroek.

Werkgroep nieuwbouw Okkenbroek
Contactpersoon: Frieda Volkerink (mo_volkerink@hotmail.com)

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.