Nieuws

Stichting DOENH

Beste bewoners van Okkenbroek en omgeving,
Als Stichting DOENH zetten we ons in voor het behoud van een beter leefmilieu in de omgeving van Dijkerhoek, Okkenbroek, Espelo, Nieuw-Heeten, Helhuizen en Holterbroek. Hét hoofdthema op dit moment is natuurlijk onze bijdrage aan de energietransitie binnen de gemeente en daarin het proberen te voorkomen van het plaatsen van windturbines in onze mooie leefomgeving (dit was de directe aanlei ding om de stichting op te zetten). Het bestuur van de Stichting DOENH vervult zijn taken vanzelfspre kend “pro-deo” en ontvangt dus geen vergoeding voor de tijd en moei te die in de stichting gestoken wordt. Als stichting hebben we echter wel andere kosten. Zo hebben we bij de oprichting notariskosten ge had en hebben we ons ook tegen betaling in moeten laten schrijven bij de Kamer van Koophandel, tezamen bijna € 450. Daarnaast is de bankrekening een vaste kostenpost. Van de vorige Stichting hebben wij haar restant in kas ad € 250 ont vangen. Okkenbroeker koerier januari 2022 16 Blz. 9/15. De komende tijd zullen we ook een website opzetten waarmee we ie dereen nog beter op de hoogte kunnen houden – daar zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden. Ongetwijfeld zullen er in de toekomst nog meer kosten zijn die de stichting zal moeten dragen, zeker als het tot gerechtelijke procedures komt. Want de turbines zijn zeker nog niet van de baan! Als er onvoldoende alternatieven komen, kan de provin cie overgaan tot het aanwijzen van locaties.
Om als stichting DOENH ons te kunnen blijven inzetten zijn we af hankelijk van donaties – UW DONATIES. Uw donatie, hoe klein ook, om vooralsnog de eerste kosten te helpen dekken, is dus van harte welkom. De donaties worden alleen gebruikt om de kosten te dekken die de stichting moet maken. Alle werkzaamheden van de bestuursle den blijven pro-deo. U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL33 INGB 0674 8576 23 t.n.v. Stichting DOENH.
Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van de aanvraag om aangemerkt te worden als z.g.n. ANBI-stichting. Dit houdt voor u in dat u uw donatie kunt opvoeren als aftrekpost op uw inkomstenbe lasting – dat is toch ook mooi meegenomen.
Met vriendelijke groet,
Stichting DOENH
Dijkerhoek: Menno Boer mwhboer@gmail.com secretaris tel. 06 3616 9681
Okkenbroek: Paul Disselhorst pjm.disselhorst@kpnplanet.nl penningmeester tel. 0570 – 551790 Rob Wunderink r.wunderink8@gmail.com
Espelo: Rob Kooijmans rob.kooijmans@gmail.com voorzitter tel. 06 5276 4050 Martin Groenewold j.j.vruggink@hetnet.nl
Nieuw Heeten: vacant
Helhuizen: Karla Katers kadje@kpnmail.nl tel. 06 4603 4105
Holterbroek: Rolph Markvoort rolph@dutchgreenroof.nl
Postadres: Schapendijk 7, 7451 KT Holten
Facebook: https://www.facebook.com/groups/581530923249997

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.