Nieuws

Provinciaal Programma Energiestrategie

Beste inwoners van Okkenbroek en omgeving,

Het klimaatakkoord heeft als doel om de klimaatverandering (met name de opwarming van de aarde) tegen te gaan. Als uitvloeisel van dit akkoord is de RES (Regionale Energie Strategie) opgesteld. De 25 RES-regio’s moesten plannen maken voor het opwekken van duurzame energie. De informatieverstrekking hierover (door gemeentes) vond eind 2020 plaats.

Het vooruitzicht van gigantische windturbines en (in mindere mate) grote zonneparken leidde tot veel weerstand onder bewoners. In onze buurt heeft dit geleid tot de oprichting van de Stichting DOENH. Voor meer informatie over de stichting, de voorgeschiedenis, de samenwerking met de gemeente Rijssen-Holten, et cetera zie de website (www.stichtingdoenh.nl) en de nieuwsbrieven op deze site.

Waar het nu om gaat is dat de provincie Overijssel wat meer vaart wil zetten achter de transitie, met name omdat het realiseren van de turbines de nodige tijd vraagt. Daartoe heeft ze het PPE (provinciaal Programma Energiestrategie) opgesteld. Daarin is een belangrijke en grote rol weggelegd voor windturbines. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat gemeentes (en actiegroepen) proberen alternatieven te ontwikkelen.

We vrezen dat de plannen alleen bijgesteld gaan worden als er massaal zienswijzen ingediend worden (vroeger heette dat bezwaar maken). We hopen dan ook dat velen dit zullen doen. Zienswijzen kunnen worden ingediend tot 24 augustus. Een voorbeeld van een zienswijze is HIER te vinden. Uiteraard is ze naar eigen believen aan te passen. Let er wel op om de eigen gegevens en de juiste datum in te vullen. De zienswijze kan per post, maar ook per e-mail worden verstuurd (zie de zienswijze). Op internet (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-7758.html) is de informatie over de ter visielegging te vinden. Op deze pagina is via de link naar de ‘site van het loket’ meer informatie beschikbaar, inclusief een link naar het ontwerp PPE.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen voor vertegenwoordiging van Okkenbroek in de Stichting DOENH. Wil je bijdragen aan een goede leefomgeving en daarvoor windturbines in de nabijheid van Okkenbroek voorkomen? Neem dan s.v.p. contact op met deze stichting.

Met vriendelijke groet,

Bestuur PB Okkenbroek e.o.

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.