Skip to main content

Nieuws

Veel initiatieven aan de slag met bijdrage provincie

De coronaperiode heeft extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk sociale samenhang en ontmoeting zijn. In 2019, 2020 en 2021 zijn al bijna honderd mooie initiatieven gerealiseerd met hulp van de Kracht van Salland-cheque, dit jaar kregen nog eens 30 initiatieven een bijdrage toegekend. In vier regio’s in Overijssel helpen de initiatievencoaches van de provincie Overijssel bewonersinitiatieven met informatie, nuttige contacten en hulp bij het vinden van subsidies en fondsen. Dit wordt gedaan vanuit het programma Sociale Kwaliteit. Dit voorjaar konden inwoner(s) van Salland met kleinschalige initiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken een bijdrage aanvragen: de KrachtvanSalland-cheque.

De bijdrage is bedoeld voor eenmalige kosten voor initiatieven en vernieuwende (onderdelen van) evenementen/activiteiten, die bijdragen aan leefbaarheid. In de gemeente Olst-Wijhe worden bijvoorbeeld het Dialectcafé en de cursus Olstologie gehouden en wordt in Herxen een toiletgroep gebouwd in de Veldschuur, zodat bij activiteiten geen toiletwagen meer hoeft te worden gehuurd. In Raalte gaf de cheque een laatste zetje aan een concert van Willeke Alberti voor ouderen, aanpak van de bovenverdieping van het Kerkhuus Heino en bij Italia in Pantaloni liep heel Broekland uit om samen te eten aan één lange tafel (van nul tot 80+). En niet te vergeten het kunstwerk gatgraven Luttenberg. In Deventer draagt de KrachtvanSalland-cheque onder andere bij aan opstart van de voedselcoöperatie in Okkenbroek, inrichting van de buitenruimte bij de Hunneruiters Averlo en het oogstfeest in de Dorpsbongerd in Lettele. Daarnaast kwam er nog een bijdrage vanuit één van de andere regio’s voor de cricketkooi in Deventer, vanwege het bovenregionale karakter.

overzicht van initiatieven

Initiatievencoach Salland
In Salland is Giny Hoogeslag de initiatievencoach vanuit het programma Sociale Kwaliteit. Voorheen heette dit 4D-makelaar, maar de naam initiatievencoach is een stuk duidelijker. Giny werkt binnen De Kracht van Salland samen met Sallandse organisaties en de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Zo kun je snel en makkelijk gebruikmaken van kennis en contacten die er al zijn.

Meer info of vragen?
Via www.dekrachtvansalland.nl onder het kopje ‘wie zijn wij’ vind je een overzicht met alle Sallandse intermediairs. Dat zijn mensen die Sallanders kosteloos verder kunnen helpen op allerlei gebieden. Je kunt contact opnemen met Giny Hoogeslag, telefoonnummer (06) 13 48 89 37, e-mailadres g.hoogeslag@overijssel.nl. Op de website vind je ook de initiatieven die al eerder een KrachtvanSalland-cheque ontvingen.

kracht v salland