Skip to main content

Nieuws

Voortgang landschapsproject OL2

Beste dorpsgenoten, graag praten wij jullie bij over de voortgang van ons landschapsproject Ontwikkeling Landschap Okkenbroek Lettele. Nadat in februari 2022 het project met 10 nieuwe deelnemers (deelnemers fase 2) is uitgebreid, zijn door ons offertes aangevraagd bij landschapsaannemer Groen Salland. Na een akkoord van de deelnemers in mei 2022 heeft de aannemer de voorbereidingen getroffen.

BC44FD6E 336A 47CD B7AD BDA7BC0FBBC0Begin november 2022 is de aannemer gestart met de aanleg en/of herstel van 500 m houtwal, 1 laan, 18 knotwilgen, 3 kikkerpoelen (zie foto), 26 hoogstamfruitbomen, 600 m meidoorn- of gemengde heg, 0,7 ha bosschage, 950 m kruidenzoom en 300 m raster. Voor deze nieuwe, maar ook voor meerdere al bestaande  landschapselementen is ook subsidie voor een onderhoudsperiode van 21 jaar vastgelegd, beginnend in 2023.

Nu de fasen 1 en 2 grotendeels zijn afgerond, zijn we gestart met de voorbereiding voor fase 3. Wij hopen binnen enkele maanden van de gemeente Deventer en de provincie Overijssel te horen wat de subsidiemogelijkheden voor een vervolgproject zijn.

Als laatste willen we nog even melden dat we onze website hebben aangevuld. Zo zijn alle landschapselementen van de fasen 1 en 2 benoemd (onder Projecten) en is ons jaarverslag 2021 toegevoegd (onder Verslagen).