Skip to main content

Nieuws

Gedeputeerde neemt Toekomstvisie Salland in ontvangst

Op woensdag 21 december ontving gedeputeerde Roy de Witte het eerste exemplaar van de Toekomstvisie voor Salland 2023-2030 uit handen van Sallander Ramon Witteveen. De visie zet een stip op de horizon voor 2030, geeft gezamenlijke richting, of het nou gaat om landbouw, wonen, onderwijs, natuur, zorg, energie, landschap of werk. Gedeputeerde Roy de Witte: ‘Het is mooi om te zien dat mensen gecommitteerd zijn aan Salland. Ik heb tijdens een van de bijeenkomsten veel nieuwe gezichten gezien. We vragen veel van de gebieden in Overijssel. Als provincie kijken we wat er nodig is om aan de gang te kunnen. Hoe ga je het slim organiseren in het gebied?’

De nieuwe toekomstvisie van De Kracht van Salland is gemaakt voor en door Sallanders. Gebaseerd op ideeën van bewoners, ondernemers en organisaties. Ramon Witteveen uit Heeten werkte ook enthousiast mee: ‘Ik vind het leuk om maatschappelijk actief te zijn. Naast mijn werk als jongerenwerker wil ik me graag inzetten voor mijn omgeving. Als jongere vind ik het belangrijk om mijn stem te laten horen en mee te werken aan de totstandkoming van zo’n visie. Ik heb de bijeenkomsten als heel erg open ervaren; er was veel onderling vertrouwen. Ieder kon zijn zegje doen bij de verschillende thema’s. Gezien de opkomst merk je dat Salland een heel actieve omgeving is om dingen op te pakken.’

In Salland doen we het samen
Aan deze visie voor het Salland werkten ruim 400 mensen mee in de vorm van evaluaties, interviews en bijeenkomsten. De deelnemers waren enthousiast om hun bijdrage te leveren en de bijeenkomsten leverden een rijke oogst aan sprankelende ideeën en nieuwe ontmoetingen tussen inwoners, ondernemers en organisaties: ‘We doen het voor Salland en in Salland doen we het samen.’

Input voor nieuwe projecten en activiteiten
Een visie waar een paar honderd Sallanders aan hebben meegewerkt, geeft een gezamenlijke richting en verbindt. En vormt zo input voor nieuwe projecten en activiteiten. Deze visie wordt gebruikt als basis voor uitvoering in onder andere Leader, Salland Deal, Salland Marketing en Initiatievencoach. Daarnaast kan iedereen in Salland deze visie op één of andere manier als gezamenlijke richting en inspiratie gebruiken. Er is veel energie en er zijn al wat projecten en activiteiten in gang: vezelteelt en een regionale keten voor biobased bouwen, een project over integratie van asielzoekers ‘Kiek’n in de kök’n’, boerenlandpaden, wonen in Salland en les buiten het klaslokaal.
Het proces om te komen tot de visie is mede mogelijk gemaakt door de provincie (programma Leefbaar Platteland), gemeenten en waterschap.

De visie is te vinden op www.dekrachtvansalland.nl.

PC21025144626

 

 

 

Foto van de overhandiging. Op de foto van links naar rechts: Wimjan van der Heijden, Giny Hoogeslag, Ramon Witteveen, gedeputeerde Roy de Witte, Mireille Groot Koerkamp.