Skip to main content

Nieuws

Update toekomstbestendig Ons Centrum

De werkgroep Toekomstbestendig Ons Centrum heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het plan van aanpak. In dit plan staat uitgewerkt welke stappen er moeten worden genomen om Ons Centrum toekomstbestendig te maken. 

Als bestuur van de Stichting Okkenbroek's Dorpshuis Ons Centrum nemen we graag onze verantwoordelijkheid om Ons Centrum toekomstbestendig te houden. Dit doen wij door enerzijds de huidige functie van Ons Centrum zo goed mogelijk te borgen en anderzijds door alles in het werk te stellen om Ons Centrum in de komende jaren verder te ontwikkelen.  

Ons doel is:
“een toekomstbestendig, duurzaam en zo energieneutraal mogelijk dorpshuis in Okkenbroek, waar het bruist van de activiteiten en waar iedereen zich welkom en thuis voelt.”
Het plan is goed ontvangen door het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Overijssel. Zij gaan ons verder ondersteunen in het proces. Ook de gemeente heeft een positief oordeel over het plan van aanpak geveld en is bereid daarvoor een financiële bijdrage te leveren.

We hopen in de loop van 2024 een start te kunnen maken met Fase 1: het aanpassen van zaal 1 en 2.
Zodra er meer nieuws te melden is over dit proces zullen wij jullie informeren. 

Bestuur Stichting Okkenbroek’s Dorpshuis Ons Centrum 

OC