Nieuws

Willen we windmolens in Okkenbroek?

Beste mensen,

Hoe staan we tegenover grote windmolens nabij Okkenbroek? 11 jaar geleden was daar vanuit het dorp veel weerstand tegen. Bij plannen die nu in ontwikkeling zijn, worden de molens nog groter (rotor op 150 meter hoogte plus wieken van 75 meter).

In het hele land worden plannen gemaakt voor de opwekking van duurzame energie. Dit in het kader van het klimaatakkoord. Daartoe is het land opgedeeld in 25 regio's die elk plannen moeten maken. De RES - regionale energie strategie. De regio's geven de opdracht weer door aan de gemeenten. Overal bestaat de invulling voornamelijk uit zonneparken en (grote) windmolens.

Ook de gemeente Holten-Rijssen heeft een inventarisatie gemaakt, o.a. voor windmolens. Daar komt een locatie nabij Okkenbroek als veelbelovend naar voren. Van de gemeente Raalte weten we nog niet waar ze haar oog op laat vallen. Onderzoek voor de gemeente Deventer wijst met name op locaties nabij de A1.

Het bestuur van Plaatselijk Belang is tegen windmolens in het buitengebied. En helemaal nabij de dorpen. Omdat ze de leefbaarheid van het platteland aantasten. Ze geven overlast en horizonvervuiling, en tasten het landschap aan. En onderzoek laat zien dat ze ook voor gezondheidsproblemen zorgen. Met de huidige normen wordt een deel van het buitengebied letterlijk onleefbaar!

Maar de RES is niet vrijblijvend - er moet hoe dan ook op duurzame wijze energie worden opgewekt. Daarom kunnen we niet alleen maar tegen windmolens zijn. De vraag, cq het probleem, is hoe dan wél.

Het bestuur van PB heeft daarom besloten hiervoor een werkgroep te starten. Het primaire doel is om windmolens uit de buurt te houden. Maar er moeten ook mogelijkheden worden onderzocht voor de transitie. En vinden we zonneparken in het buitengebied acceptabel? Ook de gemeente Deventer moet plannen maken. Zij komt ook uit op zonneparken en (grote) windmolens.

We zoeken dan ook deelnemers voor de genoemde werkgroep. Je kunt je aanmelden bij een van de bestuursleden van PB.

Het bestuur van PB Okkenbroek e.o.

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.