Skip to main content

Nieuws

Praat mee over toekomst kerk Okkenbroek

Woensdag 9 maart a.s. om 20.00 uur in Ons Centrum

Heel veel kerken hebben te maken met teruglopend kerkbezoek en met een teruglopend ledenaantal. Dit geldt ook voor onze Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en tijdig maatregelen te kunnen nemen heeft de kerkenraad een aantal maanden geleden een verkenningscommissie ingesteld met de opdracht om voor de kerk (en pastorie) te Okkenbroek een aantal mogelijke toekomst-scenario’s uit te werken. De gevolgen van elk van die scenario’s moeten in kaart gebracht worden.

Als verkenningscommissie realiseren wij ons dat dit veel los kan maken, niet alleen bij de kerkleden en kerkgangers zelf, maar ook bij inwoners van Okkenbroek en het bijbehorende buitengebied. De kerk (als plek om geloof te vieren maar ook als gebouw) heeft immers al heel lang een belangrijke en centrale plaats in het dorp en in het leven van veel dorpsbewoners. Daarom wil de verkenningscommissie graag iedereen de gelegenheid geven om mee te praten. Daarvoor organiseren we op woensdag 9 maart a.s. een inloopavond. Tijdens deze avond vertellen wij graag waar we nu staan, wat we al ondernomen hebben en hoe het traject verder gaat verlopen. Maar nog belangrijker is dat we ook willen horen wat er in het dorp zelf leeft en welke ideeën u als Okkenbroeker zelf hebt en welke mogelijkheden u ziet. Iedereen is welkom. En ieders mening telt. Wij hopen op een grote deelname.
Zonder tegenberichten zien we u graag op woensdag 9 maart a.s. en rekenen wij op een zinvolle en waardevolle bijeenkomst.
En mocht u tenslotte op voorhand vragen hebben, neem dan gerust even contact op met de voorzitter van de verkenningscommissie Ria Broekhuis (tel. 06-33189121) of met Theo Overduin (Oerdijk 226, tel. 06-82711812).