Nieuws

Vlag uit voor Okkenbroek

Vlag 1

Jaren geleden is, na een tekenwedstrijd, een vlag voor Okkenbroek ingevoerd. Blauw met groen, met in het groen twee koeien. Deze vlag doet geen recht meer aan het huidige Okkenbroek, met toch een rijke historie. Dus die historie ingedoken om een geschikte vlag te ontwerpen.

Al in 1394 wordt het buerscap Oeckenbroke, gelegen in den kerspel Deventer, genoemd in een leendocument. In die tijd bestond het gebied rondom wat wij nu Okkenbroek noemen uit bos, heide en weilanden in de lager gelegen natte gronden. De erven Ten Have, Harmelink, Borgelink, Bloo, Oosterhuis en Brander zijn de oudste erven in buurschap Okkenbroek.

Pas midden 19e eeuw groeide Okkenbroek, dankzij grootgrondbezitter Adam IJssel de Schepper, een huzaren luitenant uit Deventer, uit tot een klein dorp. IJssel de Schepper. besloot omstreeks 1850 een kerk, een molen en een smederij te (laten) bouwen. De molen en de smederij kwamen er in 1852, voor de kerk stelde hij grond en een bedrag beschikbaar, maar vond dat ook anderen een financiële bijdrage moesten leveren.

Het zou nog tot 1904 duren voor de kerk met pastorie gebouwd werd. Met de bouw van de kerk werd de eerste, echte aanzet gegeven tot de verdere ontwikkelingen van wat toen nog "t Hooge Velt" werd genoemd. De kerk en de smederij vormen de kern waaromheen het dorp Okkenbroek ontstond. Er kan dus gesteld worden dat Adam IJssel de Schepper de grondlegger van het dorp is geweest zoals wij dat nu kennen. Reden om te kijken of de (adellijke) familie IJssel de Schepper beschikt over een fraai wapen, en familiekleuren, waarmee we een passende, tijdloze vlag konden vervaardigen. Dat bleek zo te zijn.

Daarnaast was Adam, zoals gezegd luitenant der Huzaren, van het Regiment Huzaren van Boreel, en tevens zoon van één van de vroegere burgemeesters van Deventer. Er zijn dus twee linkjes met Deventer, de gemeente waartoe ook Okkenbroek behoort.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op het wapen en de kleuren van de familie IJssel de Schepper. Omdat familiewapens en -kleuren niet zomaar gebruikt  mogen worden, is contact gezocht met de familie, en is ons verzoek onderwerp geweest van het familieberaad. Tot onze grote vreugde is ons verzoek gehonoreerd.

Vlag 2

Er is een ontwerp gemaakt, die is voorgelegd aan de familie. Vertegenwoordigers van de familie zijn ook in Okkenbroek geweest om afspraken te maken. Zo is afgesproken dat de vlag tijdens een officiële ceremonie zal worden geïntroduceerd, in aanwezigheid van leden van de familie. Wanneer en hoe dat zal gebeuren is nog onderwerp van onderhandeling en planning, u hoort daar later meer over.

Om eenieder in de gelegenheid te stellen de vlag aan te schaffen, is er een exemplaar van de vlag gemaakt, te zien aan de gevel van Oerdijk 137. Mensen die de vlag aan willen schaffen, kunnen dat aangeven via een mail aan Vlag.Okkenbroek@outlook.com o.v.v. naam en adres. Zij krijgen dan via de mail een antwoord met een betaalverzoek voor de prijs van 15 euro.m

Zodra dat bedrag is voldaan, komt uw bestelling op de bestellijst. De vlag zal enkele dagen voor de ceremonie worden bezorgd.

Inschrijving sluit op 31 maart!

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.