Skip to main content

Nieuws

Voorwoord koerier september 2023

Voor de meeste mensen zit de zomervakantie er weer op en het lijkt erop dat de zomer zelf ook afscheid heeft genomen met een heuse hittegolf in september.
Voor ons ligt weer de start van een nieuw seizoen. De scholen zijn weer begonnen en ook alle sporten zijn weer gestart. Okkenbroek is gestart met een groot feest van en voor de vrijwilligers van het OC en daarna hebben we het 25 jarig bestaan gevierd van de sporthal.
Het blijft bijzonder dat wij als dorp zo’n voorziening als het OC en het Kulturhus kunnen open houden, waarbij het afgelopen kalenderjaar zelfs een positief resultaat kon worden gerealiseerd. Een bijzondere prestatie van het bestuur die alle activiteiten van de vrijwilligers in goede banen leidt.

In oktober gaan we op grootse wijze het 100-jarig bestaan van de school vieren. Daar is een mooi programma voor gemaakt en we hopen dat er veel verhuisde leerlingen naar Okkenbroek zullen komen om dat samen met het dorp te vieren.
Maar het was wel even schrikken toen het bestuur van Varietas aankondigde dat zij zich zorgen maakte over de prognose van het leerlingenaantal en daarmee over de economische haalbaarheid van het behoud van de school in het dorp. Dat hadden we na de renovatie van het gebouw door de gemeente en de nieuwe inrichting van het schoolplein niet verwacht.
We hebben als reactie de ‘Werkgroep Behoud Onderwijs in Okkenbroek’ gevormd, bestaande uit twee bestuursleden van Plaatselijk Belang, twee bestuursleden van het OC, het MR-lid en een vertegenwoordiger van Gemeentebelang.
De eerste periode hebben we gebruikt voor de oriëntatie op de ontstane situatie. We hebben contact gehad met de bestuurder van Varietas, met de wethouder Onderwijs en haar ambtenaren, met politieke partijen en zijn op zoek gegaan naar en hebben gesproken met personen en instanties die ervaring hebben met deze situatie. We hebben ook twee voorlichtingsavonden georganiseerd voor het dorp om iedereen te informeren over de stand van zaken.
Afgelopen week zijn we als werkgroep weer bij elkaar gekomen en hebben we een overzicht gemaakt van alle activiteiten die nodig zijn om de school voor het dorp te behouden. Het behoud van de school vinden wij van groot belang voor de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp. Het schoolbestuur heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid die minstens zo belangrijk is als de financiële verantwoordelijkheid. Gelukkig hebben we wel even de tijd om alles goed uit te werken en uit te zoeken. Wij houden u op de hoogte.

Als Plaatselijk belang hebben we daarnaast als groot thema de woningbouw. Een thema dat ook belangrijk is voor de vitaliteit en leefbaarheid van ons dorp. De ontwikkeling van het terrein aan het Hoge Veld zit nog vast op de eisen die in een nieuw bestemmingsplan worden gesteld aan de ontsluiting. Dat moet eerst worden opgelost voordat de bouwplannen verder kunnen worden gemaakt. Als PB zijn we daarover in overleg met de gemeente en we hopen daar dit jaar uit te komen.
Ook daarvan houden we u op de hoogte.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Okkenbroek
Theo Hoge