Verenigingen

Vereniging Begraafplaats Okkenbroek

 

Hier kunt u de nieuwsbrief van 2021 lezen

Jaarvergadering.
Donderdag 7 april 2022  wordt de jaarvergadering gehouden om 20.00 uur bij Ons Centrum.
Lees hier de uitnodiging van de jaarvergadering

Begraafplaats
De NLdoet activiteit op de begraafplaats was een groot succes.
Zaterdag 12 maart jl. waren er 29 vrijwilligers die de graven van hun eigen familieleden en of van anderen hebben schoon gemaakt. Het bestuur had gezorgd voor grind, worteldoek en een biologisch schoonmaakmiddel. Zo konden de vrijwilligers direct aan de slag. Ook aan de inwendige mens was gedacht. Er was koffie en tussen de middag broodjes en prachtig weer, zodat deze reünie van nabestaanden een gezellige dag werd waarbij vele herinneringen werden opgegraven.
Totaal zijn er 35 graven, dubbel graf telt voor 2, schoon gemaakt en voorzien van nieuw grind. Daarnaast zijn er ruim 50 graven, groot en klein, schoon gemaakt. Enkele vrijwilligers hebben nog geschoffeld en geharkt. Een fantastisch resultaat, allen hartelijk dank.
Bestuur Vereniging Begraafplaats Okkenbroek.

 

Het doel van de Vereniging is het beheren en exploiteren van de begraafplaats, gelegen aan de Okkenbroekerveldweg te Okkenbroek, en alles wat daarmee direct of indirect verband houdt.

logo begraafplaats2018 klein eigen gebruikDe vereniging beoogt niet het maken van winst.
De bestuurders ontvangen géén beloning nog een onkosten vergoeding voor hun diensten.

Op de begraafplaats Okkenbroek komt de familie geschiedenis van vele geslachten tot leven. Geslachten met namen die door de jaren de ontwikkeling in Okkenbroek en omgeving vorm en inhoud hebben gegeven. Al die families liggen daar naast elkaar begraven. Voor iedereen van ons geldt wel dat er naaste familie dan wel kennissen zijn begraven.

Op 9 maart 2016 is de oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd. Daarna is er een beleidsplan opgesteld en een begroting voor het nog lopende jaar gemaakt. Er is zowel een betaal- als spaarekening geopend bij Rabobank Salland. We hebben een internetadres (URL) aangemaakt, gekoppeld aan okkenbroek.net.

Onze Vereniging/instelling is door de belastingdienst Eindhvoven aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. ANBI.

Er is een ledenwervingsfolder, hieronder afgedrukt, met opgaveformulier samengesteld. 
Tijdens de ledenwerfings weken begin juni, hebben wij ruim 220 leden mogen inschrijven. Het bestuur is hier zeer content mee. Zij weten zich zo gedragen in het geen zij ingang hebben gezet. Ligt de begraafplaats Okkenbroek u ook na aan het hart en bent u nog geen lid geworden dan is dit nog altijd mogelijk. U kunt contact opnemen met het secretariaat:
e-mail: begraafplaatsokkenbroek@gmail.com of even bellen naar 0570-551675.
Voor vragen kunt u ook bij het secretariaat terecht.

De eerste twee aangemelde leden zijn: Ap en Dirkje Haverslag ! Inmiddels hebben wij ruim 240 leden.

049

 


Op woensdag 2 november, Allerzielen en dankdag, was het dan eindelijk zover, de overdrachtsakte werd getekend. Notaris Kuipers uit Deventer is speciaal voor het passeren van de akte naar ons kerkje op de bult gekomen. Hiermee is de begraafplaats officieel overgedragen aan onze vereniging.

 

2022:

-       Jaarverslag 2021

2021:
2020:
 

 Secretariaat:    Vereniging Begraafplaats Okkenbroek                      

M. Jansen-Grotentraast                  K.vK.nr.: 65530349
Bathmenseweg 61                          RSIN: 856149330
7434 PX Lettele                              Rabobank Salland
Tel. 0570-551675                           IBAN: NL95RABO0300368739
Mob. 06-57272033                        Anbi-status.
E-mail: begraafplaatsokkenbroek@gmail.com

Beheerder begraafplaats:

Dhr. Hans Haverslag
Tel: 0570-551313 / 06-29353350.
Bij afwezigheid, mw. Ria Kl. Lebbink
Tel. 0570-551522 / 06-41726391.

Adres

  • Straat: Okkenbroekerveldweg 9A
  • Postcode: 7435 PM Okkenbroek

 

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.