Skip to main content

Verenigingen

Vereniging Begraafplaats Okkenbroek

Rabo ClubSupport 2023
De opbrengst van deze actie was voor onze vereniging € 295,38 en is besteed aan het vernieuwen van oude grafzerken van kinderen. Iedereen die op onze vereniging heeft gestemd hartelijk dank.
Grafzerken.
grafzerken kinderen
Op de locatie C1 werden vroeger veelal kinderen begraven, maar ook elders op de begraafplaats. In het verleden werden er naast de stenen grafzerken ook houten grafzerken geplaatst. De tand des tijds heeft deze houten grafzerken aangetast, zodat er maar 1 op de begraafplaats meer aanwezig was, maar zonder tekst. Uit onderzoek konden we niet nagaan of op die oude graven ooit een grafzerk heeft gestaan.
Het bestuur was van mening dat we deze graven moesten herstellen. Volgens ons verdienen deze, jong overleden of levenloos geboren kinderen, ook onze aandacht en een grafmonument met indien mogelijk hierop een naam of dat van de ouders.
Vroeger was het soms letterlijk en figuurlijk “zand erover en niet weer over praten”.
Zo kon het gebeuren dat in de zoektocht naar nabestaanden men helemaal niet wist dat hier een kind is begraven. Jammer dat onze ouder nooit heeft geweten dat hij of zij een broertje of zusje heeft gehad.
Gelukkig is dat tegenwoordig niet meer zo en zie je ouders met kleine kinderen op de begraafplaats lopen en bij het graf van hun broertje of zusje staan.

Lichtjesavond.
lichtjesavond.23

Dit jaar was de lichtjesavond op 11 november 2023.
De weergoden waren ons goed gezind, het bleef zo goed als droog en er was geen wind waardoor de vele waxinelichtjes in de glazen potjes bleven branden.
We hadden nu een tent op het grasveld geplaatst en van daaruit ons programma gepresenteerd. Hierdoor kregen de bezoekers meer ruimte.
Enige gedichten en liederen werden ten gehore gebracht. O.a. “Troost is er nog niet” van Marinus van den Berg en “Zonder jou” van Margreet Jansen.
Iedereen kon hierna kaarsen plaatsen bij de graven van hun dierbaren en daarna nog even napraten onder het genot van warme chocolademelk.

 


Loopbaar.
rok loopbaar
Met de opbrengst van Rabo ClubSupport van 2022 hebben we zelf een nieuwe rok om de loopbaar gemaakt. Met veel geduld hebben enkele bestuursleden dit gerealiseerd.

 


Herinneringszuil.
Zuil

Bij de ingang van het strooibos voor de asverstrooiing is nu een herinneringszuil geplaatst.
Hierop kan men een naamplaatje met naam, geboortedatum en overlijdensdatum laten plakken. Rondom de zuil is bestrating aangebracht. Men kan hier een bloemetje leggen.
In het strooibos is dit niet toegestaan.

 

 

 

 

Asbestemming
Sinds voorjaar 2022 is het mogelijk om as van uw dierbaren te verstrooien op de begraafplaats. Dit kan in het strooibos aan de oostkant van de bestaande graven. Hiervoor is een hekje in het gaas gemaakt. Op aanvraag en na toestemming kunt u de as verstrooien in aanwezigheid van de beheerder. De kosten hiervan zijn € 75 per verstrooing.

Tevens is er de mogelijkheid om een urn of asbus in een urnenkeldertje te plaatsen of bij te zetten in een bestaand graf. De kosten hiervan zijn € 230.
U dient een urnenkelder te kopen als u daar gebruik van wilt maken. Deze kost € 735 voor leden en € 955 voor niet leden. Hiervoor krijgt u dan grafrechten voor 20 jaar en er mogen 2 urnen in geplaatst worden.
Deze urnenkelder is 50 cm. lang, breed en diep en zit onder de grijze tegel. Als de urn geplaatst is gaat de grijze tegel er weer op. Hier kunt u een urnenmonument bovenop plaatsen om het af te sluiten en tekst op te zetten.

Loop en kijk eens op de begraafplaats, het is zo dichtbij.

Voor vragen, Hans Haverslag, beheerder begraafplaats, tel. 06 29 35 33 50

Onthulling namenbord oorlogsmonument
9 april jl. werd op de begraafplaats onder het oorlogsmonument een namenbord onthuld.
Klik hier voor meer informatie over het namenbord.

Het doel van de Vereniging is het beheren en exploiteren van de begraafplaats, gelegen aan de Okkenbroekerveldweg te Okkenbroek, en alles wat daarmee direct of indirect verband houdt.

logo begraafplaats2018 klein eigen gebruikDe vereniging beoogt niet het maken van winst.
De bestuurders ontvangen géén beloning nog een onkosten vergoeding voor hun diensten.

Op de begraafplaats Okkenbroek komt de familie geschiedenis van vele geslachten tot leven. Geslachten met namen die door de jaren de ontwikkeling in Okkenbroek en omgeving vorm en inhoud hebben gegeven. Al die families liggen daar naast elkaar begraven. Voor iedereen van ons geldt wel dat er naaste familie dan wel kennissen zijn begraven.

Op 9 maart 2016 is de oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd. Daarna is er een beleidsplan opgesteld en een begroting voor het nog lopende jaar gemaakt. Er is zowel een betaal- als spaarekening geopend bij Rabobank Salland. We hebben een internetadres (URL) aangemaakt, gekoppeld aan okkenbroek.net.

Onze Vereniging/instelling is door de belastingdienst Eindhvoven aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. ANBI.

Er is een ledenwervingsfolder, hieronder afgedrukt, met opgaveformulier samengesteld. 
Tijdens de ledenwerfings weken begin juni, hebben wij ruim 220 leden mogen inschrijven. Het bestuur is hier zeer content mee. Zij weten zich zo gedragen in het geen zij ingang hebben gezet. Ligt de begraafplaats Okkenbroek u ook na aan het hart en bent u nog geen lid geworden dan is dit nog altijd mogelijk. U kunt contact opnemen met het secretariaat:
e-mail: begraafplaatsokkenbroek@gmail.com of even bellen naar 0570-551675.
Voor vragen kunt u ook bij het secretariaat terecht.

De eerste twee aangemelde leden zijn: Ap en Dirkje Haverslag ! Inmiddels hebben wij ruim 240 leden.

049

 


Op woensdag 2 november, Allerzielen en dankdag, was het dan eindelijk zover, de overdrachtsakte werd getekend. Notaris Kuipers uit Deventer is speciaal voor het passeren van de akte naar ons kerkje op de bult gekomen. Hiermee is de begraafplaats officieel overgedragen aan onze vereniging.

 

2024:
-       Jaarverslag 2023
-       Begroting VBO 2024
-       Jaarrekening 2023

2023:
-       Jaarverslag 2022
-
       Begroting 2023
-     Jaarrekening 2022

2022:

-       Jaarverslag 2021
-
       Bekijk hier de begroting van 2022
-       Jaarrekening 2021 

2021:
2020:
 

 Secretariaat:    Vereniging Begraafplaats Okkenbroek                      

M. Jansen-Grotentraast                  K.vK.nr.: 65530349
Bathmenseweg 61                          RSIN: 856149330
7434 PX Lettele                              Rabobank Salland
Tel. 0570-551675                           IBAN: NL95RABO0300368739
Mob. 06-57272033                        Anbi-status.
E-mail: begraafplaatsokkenbroek@gmail.com

Beheerder begraafplaats:

Dhr. Hans Haverslag
Tel: 0570-551313 / 06-29353350.
Bij afwezigheid, mw. Ria Kl. Lebbink
Tel. 0570-551522 / 06-41726391.

Adres

  • Straat: Okkenbroekerveldweg 9A
  • Postcode: 7435 PM Okkenbroek