Verenigingen

Vereniging Begraafplaats Okkenbroek

Het doel van de Vereniging is het beheren en exploiteren van de begraafplaats, gelegen aan de Okkenbroekerveldweg te Okkenbroek, en alles wat daarmee direct of indirect verband houdt.

logo begraafplaats2018 klein eigen gebruik

5 maart 2020:
Jaarvergadering, leden.
 
Zaterdag 2 november 2019:
Lichtjesavond op de begraafplaats.
Er werden enkele gedichten gelezen, en we luisterden naar muziek.
Wij stonden sitl bij de dierbaren die ons het jaar ervoor waren ontvallen, wij noemden hun namen en staken kaarsjes voor hen aan.
Natuurlijk was het voor andere belangstellenden ook mogelijk een kaars aan te steken en te plaatsenop het graf van hun eigen dierbaren.

lichtjes============

De vereniging beoogt niet het maken van winst.
De bestuurders ontvangen géén beloning nog een onkosten vergoeding voor hun diensten.

Op de begraafplaats Okkenbroek komt de familie geschiedenis van vele geslachten tot leven. Geslachten met namen die door de jaren de ontwikkeling in Okkenbroek en omgeving vorm en inhoud hebben gegeven. Al die families liggen daar naast elkaar begraven. Voor iedereen van ons geldt wel dat er naaste familie dan wel kennissen zijn begraven.

Op 9 maart 2016 is de oprichtingsakte bij de notaris gepasseerd. Daarna is er een beleidsplan opgesteld en een begroting voor het nog lopende jaar gemaakt. Er is zowel een betaal- als spaarekening geopend bij Rabobank Salland. We hebben een internetadres (URL) aangemaakt, gekoppeld aan okkenbroek.net.

Onze Vereniging/instelling is door de belastingdienst Eindhvoven aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. ANBI.


Er is een ledenwervingsfolder, hieronder afgedrukt, met opgaveformulier samengesteld. 
Tijdens de ledenwerfings weken begin juni, hebben wij ruim 220 leden mogen inschrijven. Het bestuur is hier zeer content mee. Zij weten zich zo gedragen in het geen zij ingang hebben gezet. Ligt de begraafplaats Okkenbroek u ook na aan het hart en bent u nog geen lid geworden dan is dit nog altijd mogelijk. U kunt contact opnemen met het secretariaat:
e-mail: begraafplaatsokkenbroek@gmail.com of even bellen naar 0570-551675.

Voor vragen kunt u ook bij het secretariaat terecht.

De eerste twee aangemelde leden zijn: Ap en Dirkje Haverslag ! Inmiddels hebben wij ruim 240 leden.

049

 


Op woensdag 2 november, Allerzielen en dankdag, was het dan eindelijk zover, de overdrachtsakte werd getekend. Notaris Kuipers uit Deventer is speciaal voor het passeren van de akte naar ons kerkje op de bult gekomen. Hiermee is de begraafplaats officieel overgedragen aan onze vereniging.

 

September 2017: Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan ! Een verharde parkeerplaats tussen de begraafplaats en de Okkenbroekerveldweg is een feit.  Mede door een bijdrage van: WijDeventer ( € 3.500,- ), Bazaar Okkenbroek 2016 ( € 1.200,-) Rabo Coöperatiefonds ( € 1.000,-) en  Vredehof uitvaartzorg ( € 1.000,-). De inzet van onze vrijwilligers hoort daar ook bij vermeld. Op vrijdagmiddag 22 september a.s. van 16.00 uur tot 17.00 uur wordt de verharde parkeerplaats officiëel in gebruik genomen.
U bent van harte uitgenodigd!

2020:
 

 Secretariaat:    Vereniging Begraafplaats Okkenbroek                      

M. Jansen-Grotentraast                  K.vK.nr.: 65530349
Bathmenseweg 61                          RSIN: 856149330
7434 PX Lettele                              Rabobank Salland
Tel. 0570-551675                           IBAN: NL95RABO0300368739
Mob. 06-57272033                        Anbi-status.
E-mail: begraafplaatsokkenbroek@gmail.com

Beheerder begraafplaats:

Dhr. Hans Haverslag
Tel: 0570-551313 / 06-29353350.
Bij afwezigheid, mw. Ria Kl. Lebbink
Tel. 0570-551522 / 06-41726391.

Adres

  • Straat: Okkenbroekerveldweg 9A
  • Postcode: 7435 PM Okkenbroek

 

Rust en ruimte voor mens en natuur.


Beeldmateriaal:
Jan Venekamp
Loes ten Anscher

Mis je iets op deze website of wil je iets doorgeven, stuur dan een email:
Klik hier en stuur de redactie een e-mail.

Ontwerp & Ontwikkeling: Blinck Media & Webdesign Buro

Copyright © 2021 Okkenbroek.net. Alle rechten voorbehouden.